Cơ cấu tổ chức

 1. Chi bộ
 • Bí thư: Đ/c Phạm Hữu Tỵ
 • Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Duy Ngọc Tân

2. Lãnh đạo phòng

 • Trưởng phòng: TS. Phạm Hữu Tỵ, phụ trách chung và Bộ phận HTQT, Tạp Chí (lý lịch KH)
 • Phó trưởng Phòng:
  • TS. Võ Văn Quốc Bảo, phụ trách Bộ phận KHCN (lý lịch KH)
  • ThS. Nguyễn Thúc Phúc, phụ trách Bộ phận thông tin thư viện (lý lịch KH)

3. Công đoàn bộ phận

 • Chủ tịch công đoàn bộ phận: Hoàng Bảo Nga
 • Phó chủ tịch: ThS. Lê Thị Thúy Hằng
 • Ủy viên BCH: Nguyễn Xuân Phương

Liên hệ: Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin thư viện, địa chỉ 102 Phùng Hưng, TP Huế. Email: khcn-htqt@huaf.edu.vn. SĐT: +84234.3522.535