Nhân sự

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
1. PGS.TS. Lê Đình Phùng Phó Hiệu trưởng KHCN, HTQT và TTTV
2. TS. Phạm Hữu Tỵ Trưởng phòng Phụ trách chung, HTQT, Tạp Chí
3. TS. Nguyễn Văn Huế Phó trưởng phòng KHCN
4. ThS. Nguyễn Thúc Phúc Phó trưởng phòng Thông tin thư viện
5. ThS. Nguyễn Duy Ngọc Tân Phó Bí thư chi bộ Elearning, Truyền thông, tuyển sinh
6. Hoàng Bảo Nga Chủ tịch công đoàn BP TTTV
7. Lê Thị Thúy Hằng Phó chủ tịch CĐ BP KHCN (Cấp quốc gia, Bộ, Tỉnh, Nafosted và liên kết)
8. Nguyễn Xuân Phương UV BCH công đoàn BP TTTV
9. Ngô Thị Trưng Chuyên viên TTTV
10. Trần Thị Phương Nhi Chuyên viên KHCN (Cấp ĐHH, Trường, Sinh viên)
11. Trần Thị Quỳnh Tiến Chuyên viên HTQT
12. Lê Xuân Ánh Chuyên viên Đang đi học ở Đài Loan
13. Tạ Phước Ánh Chuyên viên TTTV
14. Đặng Ngọc Thi Giang Chuyên viên TTTV
15. Bùi Thị Minh Trang Chuyên viên TTTV
16. Phạm Thị Vân Chuyên viên TTTV
17. Lê Thị Lệ Huyên Chuyên viên TTTV
18. Nguyễn Thị Như Chuyên viên TTTV