Dự án HTQT

THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN/NHIỆM VỤ/HỢP ĐỒNG  HTQT TỪ 01. 2019 ĐẾN 10.2021
TT Tên chương trình/dự án Thời gian thực hiện Đơn vị tài trợ Người chủ trì
Bắt đầu Kết thúc
1 Sustain development of chitosan superabsobent hydrogels as alternative growth media of vegetable seedlings in drought conditions 3/2017 3/2019 Tổ chức IFS Dương Văn Hậu
2 Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về Quản trị quyền trẻ em GĐ2 3/2017 3/2021 Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children International) Trương Quang Hoàng
3 Canh tác nông nghiệp bền vững 10/2017 10/2020 ĐH Alicante, Tây Ban Nha PGS.TS. Lê Văn An
4 Rủi ro đến sức khỏe cộng đồng do vi khuẩn Streptococcus nhóm B trong nuôi trồng thủy sản tại các nước Đông Nam Á 1/2018 12/2018 Tổ chức The Academy of Medical Sciences  Nguyễn Ngọc Phước
5 Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ những yêu cầu về gỗ hợp pháp để tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp trong nước và quốc tế 3/2018 9/2019 Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) Trương Quang Hoàng
6 Chương trình nghiên cứu hợp đồnghợp tác quốc tế chiến lượcPhát triển công nghệ giảm khí thải nhà kính trong lĩnh vực nông ngiệp thông qua hợp tác quốc tế ( Viện nghiên cứu nông nghiệp và thực phẩm quốc gia (NARO) và Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (HUAF) 2018 2023 Quỹ tài trợ nghiên cứu của MAFF Trần Đăng Hòa
7 Giảm phân biệt đối xử và tăng cường sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) 9/2018 3/2019 Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada (DFATD) Trương Quang Hoàng
8 Determinants of Adoption of Sustainable Land management Pratices among small holders farmers group in uplands of Vietnam: a case study in central Vietnam 2/2019 2/2020 Tổ chức IFS  Nguyễn Văn Thành
9 Joint endeavor to enhance dairy and beef product in Vietnam, Uganda and Ethiopia 2019 2021 Chương trình VLIR Lê Đình Phùng
10 Lectin-producing Streptomyces strains from soil sample 10/2019 10/2020 Tổ chức IFS Nguyễn Thị Thủy Tiên
11 Creating a conflict management model as a tool for sustainable community-based tourism (CBT) development in protected areas in Central Vietnam: Lessons from experience in Japan 9/2019 10/2021 Asia-Pacific Network for Global Change Research Hoàng Dũng Hà
12 Goat Production Systems and Marketing in Laos and Vietnam 7/2019 6/2023 Tổ chức ACIAR Nguyễn Hữu Văn
13 Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về Quản trị quyền trẻ em” (giai đoạn 2) 2/2020 12/2021 Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children International)  Trương Quang Hoàng
14 Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số 11/2019 9/2022 Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) và tổ chức Tầm nhìn Thế giới Đức (WVD) Trương Quang Hoàng
15 Ảnh hưởng các mức bã sẵn trong khẩu phần lợn thịt đến
sinh trưởng và phát thải ammonia từ chất thải.
3/2019 9/2020 Tổ chức IFS Nguyễn Hải Quân
16 Tăng cường năng lực và thúc đẩy thực hành bảo vệ trẻ em trong sản xuất cà phê 5/2020 5/2025 Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children International) Trương Quang Hoàng
17 Hỗ trợ khắc phục hậu quả của lũ lụt và sạt lở đất tại Quảng Trị 12/2020 4/2021 Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI) Trương Quang Hoàng
18 Rice Agri-food System CRP, RICE (GRiSP phase II) 11/2020 5/2021 International Rice Research Institute (IRRI) Đỗ Minh Cường
19 Using macroalgae as a biological filter to reduce pollution of waste waters sourced from tropical intensive shrimp farms 10/2020 9/2021 Kurita Water and Environment Foundation Nguyễn Thị Thúy Hằng
20 Xây dựng trung tâm học tập và trú ẩn an toàn trong thảm họa tự nhiên cho các cộng đồng dân tộc thiểu số ở xã Hồng Hạ huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế 3/2021 3/2022 ĐSQ Nhật Bản tại Việt Nam Lê Văn An
21 Đa dạng hóa các sản phẩm sen bản địa kết hợp với phát triển du lịch sinh thái: mô hình giảm nghèo cho phụ nữ nông thôn 4/2021 4/2023 Viện trợ phát triển chính thức của nước Cộng hòa Bungari Nguyễn Văn Huế
22 RICE-CRP, FP2.4. Novel products and value chains 11/2020 1/2021 International Rice Research Institute (IRRI) Đỗ Minh Cường
23 Digitalisation of Extension Services in the South East Asian (SEA) Region 6/2021 2/2023 SLU Global Lê Thị Hoa Sen
24 Điều tra cơ sở về kinh tế đối với các hộ gia đình thuộc đối tượng dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng bởi đại dịch toàn cầu covid-19 tại tỉnh Thừa Thiên Huế 9/2021 2/2022 JICA Ngô Tùng Đức
25 Dự án mây tre keo bền vững 10/2021 6/2022 WWF Vietnam Hoàng Huy Tuấn