Giới thiệu

Chi bộ

  • Bí thư: Đ/c Phạm Hữu Tỵ
  • Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Duy Ngọc Tân

Lãnh đạo phòng

  • Trưởng phòng: TS. Phạm Hữu Tỵ, phụ trách chung và HTQT (lý lịch KH)
  • Phó trưởng Phòng:

Công đoàn bộ phận

  • Chủ tịch công đoàn bộ phận: Hoàng Bảo Nga
  • Phó chủ tịch: ThS. Lê Thị Thúy Hằng
  • Ủy viên BCH: Nguyễn Xuân Phương

Lịch sử hình thành và phát triển

Phòng Khoa học Công nghệ – Hợp tác Quốc tế (KHCN-HTQT), tiền thân là phòng Giáo vụ – Khoa học thuộc Trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc, được thành lập vào năm 1967. Năm 1972 phòng Giáo vụ – Khoa học được tách làm 2 đơn vị độc lập, bộ phận quản lý công tác nghiên cứu khoa học được mang tên Phòng Quản lý Khoa học và Thư viện. Năm 1984 do yêu cầu của công tác Hợp tác quốc tế nên phòng được đổi tên thành Phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ quốc tế.

Năm 1994 phòng được đổi tên thành Phòng Quản lý khoa học và Đối ngoại, bộ phận thư viện được tách ra thành một đơn vị độc lập. Từ năm 2001, phòng được giao thêm nhiệm vụ quản lý đào tào Sau đại học và ngày 18 tháng 12 năm 2008 Giám Đốc Đại học Huế có quyết định số 1094/QĐ-ĐHH-TCNS đổi tên Phòng thành Phòng Khoa học Công nghệ – Hợp tác quốc tế – Đào tạo sau Đại học.

Ngày 15 tháng 12 năm 2009 Giám Đốc Đại học Huế có quyết định số 1198/QĐ-ĐHH-TCNS về việc thành lập các phòng chức năng thuộc Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Khoa học Công nghệ – Hợp tác quốc tế – Đào tạo sau Đại học được tách thành Phòng Khoa học Công nghệ – Hợp tác quốc tế và Phòng Đào tạo sau Đại học. Phòng KHCN-HTQT được duy trì cho đến 03/2020.

Theo quyết định số 102/QĐ-ĐHNL ngày 04 tháng 03 năm 2020 của Hiệu trường Trường Đại học Nông Lâm, ĐHH đã thành lập Phòng Khoa học, Hợp tác Quốc tế và Thông tin thư viện (KH,HTQT và TTTV) trên cơ sở hợp nhất Phòng KHCN-HTQT và Trung tâm thông tin thư viện, tên cũ trước khi thực hiện đề án tái cấu trúc.

Lãnh đạo qua các thời kỳ

Trưởng Phòng là các đồng chí Trần Xuân Lạc (1994-1997), Nguyễn Tiến Vởn (1997-1998), Lê Đức Ngoan (1998-2001), Lê Văn An (2001-1/2007), Phùng Thăng Long (từ 2/2007-6/2013), Lê Đình Phùng (7/2013-11/2014), Hồ Trung Thông (12/2014-8/2015), Nguyễn Hồ Lam (Phụ trách phòng từ 8/2015-12/2015), và Phạm Hữu Tỵ (12/2015 – 03/2020) và tiếp tục nhiệm kỳ mới (2020-2025) sau khi thành lập phòng KH,HTQT và TTTV.

Phó Trưởng Phòng là các đồng chí Lê Văn An (1997-1998), Nguyễn Thị Thanh (1998-2009), Lê Đình Phùng (2009-6/2013), Lê Như Cương (2009-6/2013), Nguyễn Hồ Lam (12/2014 – 03/2020), Nguyễn Thúc Phúc và Võ Văn Quốc Bảo (04/2020-nay).

Thi đua, khen thưởng: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 1996; Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 1997; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2005; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2007; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2011; Giấy khen của Đại học Huế, năm 2009, năm học 2016-2017

Liên hệ: Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin thư viện, địa chỉ 102 Phùng Hưng, TP Huế. Email: khcn-htqt@huaf.edu.vn. SĐT: +84234.3522.535