Thông báo học bổng đào tạo thạc sĩ ngành Lâm Nghiệp tại trường Đại học Nông nghiệp Krakow, Ba Lan

Trong khuôn khổ dự án “Thực hiện chương trình đào tạo ngành Lâm nghiệp bằng Tiếng Anh (Forestry – Implementation of the educational program in English)”, Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Krakow, nước Cộng hòa Ba Lan vừa thông báo có 8 suất học bổng đào tạo thạc sĩ ngành Lâm nghiệp dành cho sinh viên nước ngoài trong năm 2018 (3 học kỳ). Các sinh viên trúng tuyển sẽ được đài thọ toàn bộ học phí, hỗ trợ chỗ ở và cấp sinh hoạt phí với số tiền tương đương 350EUR/tháng. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội tiếp tục đăng ký cho chương trình đào tạo tiến sĩ tại trường.

Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến Lâm nghiệp
  • Trình độ tiếng Anh chuẩn B2 theo khung Châu Âu hoặc tương đương

Thông tin chi tiết, biểu mẫu đăng ký và liên hệ xin tham khảo theo link bên dưới:

https://en.urk.edu.pl/index/site/4740