Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Phanthavong Vongsamphanh

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Phanthavong Vongsamphanh

Chuyên ngành: Chăn nuôi.

Đề tài: Phế phụ phẩm từ cây sắn làm nguồn thức ăn tiềm năng cho bò vàng ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế. 

Người hướng dẫn 2: TS. Đinh Văn Dũng – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế. 

Thời gian: 8h00 ngày 19 tháng 4 năm 2019.Địa điểm: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nông Lâm – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.