21 Tháng Tư, 2019 Thử nghiệm một số giống Ngô Nếp phục vụ chế biến sản phẩm sữa Ngô tại Quảng Nam

Thử nghiệm một số giống Ngô Nếp phục vụ chế biến sản phẩm sữa Ngô tại Quảng Nam

Hiện nay, các sản phẩm sữa ngô trên thị trường hầu hết sử dụng giống ngô ngọt. Các cơ sở sản xuất sữa ngô chủ yếu thu mua nguyên liệu ngô từ nơi khác nên gặp vấn đề trong việc truy xuất nguồn gốc. Mặt khác thị trường sữa ngô hiện nay tồn tại rất […]

Read more
10 Tháng Tư, 2019 Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Phanthavong Vongsamphanh

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Phanthavong Vongsamphanh

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Phanthavong Vongsamphanh Chuyên ngành: Chăn nuôi. Đề tài: Phế phụ phẩm từ cây sắn làm nguồn thức ăn tiềm năng cho bò vàng ở Cộng hòa dân chủ […]

Read more
12 Tháng Ba, 2019 Một số kết quả về khảo sát nhu cầu khởi nghiệp của sinh viên tại trường Đại học Nông Lâm

Một số kết quả về khảo sát nhu cầu khởi nghiệp của sinh viên tại trường Đại học Nông Lâm

Trường Đại học Nông Lâm là một thành viên của Đại học Huế, đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đây là một trong những lĩnh vực khởi nghiệp được nhà nước, cộng đồng quan tâm. Trong hai năm trở lại đây, nhà trường đã đẩy mạnh các […]

Read more
16 Tháng Một, 2019

DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ (CẬP NHẬT 04.2019)

TT TÊN ĐỀ TÀI/ DỰ ÁN CHỦ TRÌ KINH PHÍ HOÀN THÀNH 1 Nâng cao sức sản xuất bền vững và hiệu quả của các nông hộ chăn nuôi bò ở miền Trung Việt Nam – LPS/2012/062 PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả 999.580 2018 2 Sustain development of chitosan superabsobent hydrogels as alternative growth media of […]

Read more
16 Tháng Một, 2019

KẾT QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 2018

TT TÊN SẢN PHẨM TÊN TÁC GIẢ ĐƠN VỊ LIÊN KẾT GIÁ TRỊ 1 Đề tài chuyển giao tại huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (01 quy trình) Nguyễn Thị Kim Anh UBND huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 50.340.000 2 Chuyển giao quy trình chăn nuôi bò (01 quy trình) PGS. TS. […]

Read more
11 Tháng Một, 2019 Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Trần Công Định

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Trần Công Định

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Trần Công Định. Chuyên ngành: Lâm sinh Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm đề xuất giải pháp quản lý và phát triển bền vững cây […]

Read more
11 Tháng Một, 2019 Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Bounlerth Sivilai

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Bounlerth Sivilai

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Bounlerth Sivilai. Chuyên ngành: Chăn nuôi. Đề tài: Cải thiện chế độ ăn cho lợn Moo Lath ở Lào. Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Quang Linh – Đại […]

Read more
3 Tháng Một, 2019 Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Vũ Đức Bình

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Vũ Đức Bình

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Vũ Đức Bình. Chuyên ngành: Lâm sinh. Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho giải pháp bảo tồn, phục hồi và phát triển loài cây Sến […]

Read more
31 Tháng Mười Hai, 2018 Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Đào Thị Bình An

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Đào Thị Bình An

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Đào Thị Bình An. Chuyên ngành: Chăn nuôi. Đề tài: Xác định nhu cầu lysine tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn và tỉ lệ tối ưu giữa axit […]

Read more
X