Nghiệm thu đề tại KHCN cấp Đại học Huế: “Quy trình chế tạo hệ vật liệu nano tổ hợp mang kháng sinh có khả năng kháng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)”

Chiều ngày 9/11/2020 tại phòng họp số 1, trường Đại học Nông Lâm đã diễn ra Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế: “Quy trình chế tạo hệ vật liệu nano tổ hợp mang kháng sinh có khả năng kháng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)” mã số DHH2018-02-109 do ThS. Lê Thị Kim Anh làm chủ nhiệm.

Đề tài được thực hiện trong 2 năm, thu được các kết quả chính như sau:

– Chế tạo thành công hệ vật liệu mang kháng sinh Ag-TiO2/Dox/Alg có kích thước 70-80nm.

– Bước đầu thử nghiệm khả năng kháng khuẩn của dung dịch nano bạc đối với vi khuẩn V. parahaemolyticus trong điều kiện in vitro.  

–  Sử dụng hệ vật liệu nano thí nghiệm cho kết quả tăng trưởng tốt hơn cả về chiều dài và khối lượng, giảm tỷ lệ chết và tăng tỷ lệ sống cao hơn so với thí nghiệm đối chứng.

– Kết quả kiểm định không xuất hiện hàm lượng kháng sinh tồn dư trong tôm đã khẳng định được độ an toàn của hệ vật liệu nano.

Bên cạnh những hạn chế cần khắc phục như lỗi chính tả, cách trích dẫn tài liệu tham khảo, thống nhất cách sử dụng các đơn vị trong đề tài… đề tài cơ bản đáp ứng được các sản phẩm về số lượng, chất lượng như trong thuyết minh đăng ký.

Sau khi góp ý và đánh giá nội dung đề tài, Hội đồng đánh giá đề tài được xếp loại tốt (89,4/100 điểm).

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở ngày 9/10/2020