Dự án Projet interuniversité ciblé (PIC)

  Điều phối viên: Phạm Khánh Từ ( HUAF) - Joseph Dufey (UCL) Email: vpduancn@dng.vnn.vn Tóm tắt Đây là dự án hợp tác song phương và liên kết...

Dự án RDVIET

Dự án: Hợp tác nghiên cứu về phát triển nông thôn bền vững
X