Kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài KHCN, dự án sản xuất thử nghiệm đang tiến hành tại Viện NCPT

Sáng ngày 25.9.2019, phòng Khoa học Công nghệ – Hợp tác Quốc tế (KHCN-HTQT) đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài KHCN, dự án sản xuất thử nghiệm đang tiến hành tại Viện nghiên cứu Phát triển (NCPT) ở 2 địa điểm Tứ Hạ và Hương Vân. Đoàn kiểm tra gồm có: PGS.TS. Lê Đình Phùng – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm, TS. Nguyễn Hồ Lam – Phó trưởng phòng KHCN-HTQT, ThS. Ngô Mậu Dũng – Viện trưởng Viện NCPT và ThS. Trần Thị Phương Nhi – Phòng KHCN-HTQT.

Hiện nay, tại cơ sở Tứ Hạ có 12 đề tài đang được triển khai nằm trong tiến độ nghiên cứu. Trong đó, đặc biệt có đề tài “Nghiên cứu xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng cây măng tây xanh tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do TS. Lã Thị Thu Hằng làm chủ nhiệm vượt tiến độ theo thuyết minh. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu của TS. Lã Thị Thu Hằng cũng đầu tư triển khai nghiên cứu đề tài cây giống thanh trà quy mô và có kết quả bước đầu tốt. Tuy nhiên, bên cạnh các đề tài đang được triển khai tốt thì có một số đề tài vẫn chưa triển khai theo tiến độ đã đề ra.

Một số hình ảnh thực tế:

Mô hình cây măng tây thuộc đề tài cấp Đại học Huế năm 2019 do TS. Lã Thị Thu Hằng làm chủ nhiệm
Mô hình cây thanh trà và cây măng tây
Cây trồng tại cơ sở Hương Vân