Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Sản xuất thử nghiệm giống lúa đặc sản Ra Zư và A Ri tại tỉnh thừa Thiên Huế” năm 2019

Vừa qua ngày 18.10.2019, phòng Khoa học Công nghệ – Hợp tác Quốc tế (KHCN-HTQT) đã tiến hành tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ quỹ Gen cấp Quốc gia “Sản xuất thử nghiệm giống lúa đặc sản Ra Zư và A Ri tại tỉnh thừa Thiên Huế” do TS. Nguyễn Tiến Long làm chủ nhiệm. Đoàn kiểm tra gồm có đại diện phòng KHCN-HTQT và đại diện phòng Kế hoạch – Tài chính. Đoàn đã đi tham quan các mô hình tại xã Nhâm và xã Hồng Quảng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đoàn kiểm tra tiến độ đề tài

Hiện nay, chủ nhiệm đề tài và nhóm  nghiên cứu đã triển khai các mô hình sản xuất giống và sản xuất lúa thương phẩm cho 2 giống lúa Ra Zư và A Ri.  Qua kiểm tra, Đoàn đã đánh giá cao kết quả đạt được của nhóm nghiên cứu và các nội dung nghiên cứu đúng độ theo thuyết minh.