Tập huấn về sử dụng phòng họp trực tuyến trên các nền tảng Google Meet, Zoom

Ngày 21.7.2021, tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã diễn ra buổi tập huấn về sử dụng phòng họp trực tuyến trên các nền tảng Google Meet, Zoom, dưới sự chủ trì của phòng Khoa học, Hợp tác Quốc tế và Thông tin Thư viện (KH,HTQT&TTTV).

Buổi tập huấn này nhằm cung cấp lý thuyết và thực hành về cách tạo cuộc họp trực tuyến, cách sử dụng phòng họp trực tuyến kết nối vào cuộc họp, một số lưu ý trong quá trình sử dụng, cách trình chiếu và một số chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình sử dụng khi họp trực tuyến trên các nền tảng Google Meet, Zoom.

Chuyên viên phòng KH,HTQT&TTTV phụ trách tập huấn

Tham dự buổi tập huấn là các cán bộ phụ trách kỹ thuật của các khoa, phòng chức năng. Thông qua lớp tập huấn này, sẽ giúp các cán bộ phụ trách có thêm những kiến thức, kỹ năng cơ bản về sử dụng phòng họp trực tuyến, trở thành những cán bộ nòng cốt có thể chủ động hỗ trợ tại đơn vị mình công tác.

Buổi tập huấn diễn ra trong không khí thoải mái, với sự tham gia đóng góp nhiều ý kiến và thảo luận sôi nổi. Trong thời gian đến, phòng KH,HTQT&TTTV sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật cho quý thầy/cô và tiến tới chuyển giao kỹ thuật nhằm tăng tính chủ động và hiệu quả trong công việc.

Chuyên viên phòng Khảo thí, BĐCLGD, Thanh tra và Pháp chế tham gia thảo luận
Toàn cảnh buổi tập huấn