Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Hoàng Bích Thủy

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Hoàng Bích Thủy

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng.

Đề tài:Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nhằm hoàn thiện quy trình sản xuất cao su tiểu điền tại Quảng Bình

Người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Trần Thị Thu Hà, Trường ĐH Nông Lâm – ĐHH.

2. PGS.TS. Nguyễn Minh Hiếu,Trường ĐH Nông Lâm – ĐHH.

Thời gian:8h00 ngày 14 tháng 3 năm 2018

Địa điểm:Phòng họp Đại học Huế – số 4 Lê Lợi, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.