Thông báo tổ chức tập huấn viết bài báo quốc tế

Trong khuôn khổ chương trình hoạt  động khoa học công nghệ năm 2018-2019, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế  tổ chức  tập huấn viết bài báo quốc tế như sau:

  1. Thời gian:                          14:00 đến 17:00, ngày 18/6/2019.
  2. Địa điểm:                           Phòng họp 04
  3. Người trình bày:                GS.TS. Nguyễn Quốc Vọng
  4. Thành phần: 

– Quý Thầy/Cô chủ nhiệm và thành viên đề tài cấp ĐHH, Bộ, Nafosted, liên kết và các Dự án HTQT;

– Người quan tâm.

Đề nghị Quý Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, điều động Quý Thầy/Cô chủ nhiệm và thành viên đề tài cấp ĐHH, Bộ, Nafosted, liên kết và các Dự án HTQT và thông báo cho các cá nhân quan tâm tham gia buổi tập huấn đầy đủ.

Quý Thầy/Cô thuộc thành phần điều động không tham gia được đề nghị báo cho Ban tổ chức biết trước 09h00 ngày 17/6/2019 qua email: tranthiquynhtien@huaf.edu.vn