Tập huấn TOT4 theo dự án REACT với chủ đề “Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến kỹ năng quan sát và quản lý rừng”

Sáng ngày 16.03.2019, trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã tổ chức Tập huấn TOT4 với chủ đề “Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến kỹ năng quan sát và quản lý rừng”. Đây là các hoạt động nằm trong khuôn khổ của dự án REACT mà trường Đại học Nông Lâm đang thực hiện.

Tham dự hoạt động, có: PGS.TS Lê Văn An, Hiệu trưởng và TS. Ngô Tùng Đức, Trưởng phòng đào tạo; cùng một số cán bộ giảng viên và học viên cao học của trường ĐHNL.

Tại buổi tập huấn, người tham dự được lắng nghe các nội dung về ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến kỹ năng quan sát và quản lý rừng do TS. Ngô Tùng Đức và ThS. Trần Thị Phượng trình bày.

Bên cạnh đó, các cán bộ nghiên cứu, các học viên cao học đã có những ý kiến trao đổi và chia sẻ các kinh nghiệm  về ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến kỹ năng quan sát và quản lý rừng, các hoạt động, kết quả và các chỉ số liên quan đến chủ đề của buổi tập huấn.