Thông báo về việc gia hạn nộp ý tưởng và tổ chức cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khoa học và khởi nghiệp nông nghiệp sinh viên năm 2020

Trường ĐHNL, ĐHH thông báo gia hạn việc nộp ý tưởng và tổ chức “Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khoa học và khởi nghiệp nông nghiệp lần III 2020” như sau:
– Thời gian nộp ý tưởng: trước 17h00 ngày 30/9/2020
– Cách thức hình thức đăng ký: ĐTN-HSV, các Liên chi Đoàn Khoa thông báo đến toàn thể sinh viên đăng ký online qua Google Forms theo đường link bên dưới (xác thực bằng tài khoản email @huaf.edu.vn)
Link Phiếu đăng ký dự thi
Link Thuyết minh ý tưởng
Các ý tưởng đảm bảo có tính mới, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, có khả năng áp dụng vào sản xuất, kinh doanh và thương mại hóa đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường. Các chủ đề chính liên quan gồm:
Chủ đề 1: Chế phẩm sinh học; Các loại tinh dầu, dược liệu; Các sản phẩm tự nhiên nhằm phòng trừ bệnh cây trồng – vật nuôi, tăng năng suất sản xuất, chất lượng sản phẩm…
Chủ đề 2: Cơ khí – tự động hóa; Ứng dụng công nghệ trong sản xuất Nông Lâm Ngư nghiệp.
Chủ đề 3: Chế biến, bảo quản nông sản, thực phẩm.
Chủ đề 4: Mô hình sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh.

View Fullscreen