Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế làm việc với UBND thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chiều ngày 26.10.2021, Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Huế đã có buổi làm việc với Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) về chủ đề sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Dẫn đoàn công tác UBND thành phố có ông Đồng Sỹ Toàn – Trưởng phòng Kinh tế thành phố Huế và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Về phía trường ĐHNL, ĐHH gồm có: PGS.TS. Trần Thanh Đức – Hiệu trưởng Nhà trường; Đại diện lãnh đạo các phòng KH,HTQT&TTTV, phòng TC,HC&CSVC, phòng Đào tạo và Công tác sinh viên; Ban chủ nhiệm các khoa chuyên môn và Trung tâm Biến đổi khí hậu miền Trung.

PGS.TS. Trần Thanh Đức – Hiệu trưởng Trường ĐHNL, ĐHH phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện đoàn công tác, ông Đồng Sỹ Toàn trình bày mục đích, nội dung của buổi làm việc và tóm tắt thực trạng sản xuất nông nghiệp thành phố. Trên cơ sở đó, tiến hành xây dựng đề án phát triển sản xuất nông nghiệp cho thành phố sau khi sáp nhập thêm 13 xã, phường, thị trấn, áp dụng một số tiêu chí như: Nền nông nghiệp khoa học công nghệ (4.0); Nông nghiệp số; Tiếp cận nông nghiệp hữu cơ và Nâng cao giá trị chuỗi giá trị từ quy trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản phẩm.

Ông Đồng Sỹ Toàn – Trưởng phòng Kinh tế thành phố Huế phát biểu tại buổi làm việc

Qua buổi làm việc, hai bên đã thảo luận đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho việc xây dựng đề án sản xuất nông nghiệp trong thời gian sắp tới. Đồng thời, Nhà trường sẵn sàng tham mưu cho tỉnh ủy thành phố sau khi hoàn thiện quy hoạch, định hướng cụ thể. Trực tiếp cử nhóm cán bộ đầu mối tham gia xây dựng đề cương, tư vấn các mô hình sản xuất phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương hướng đến nền nông nghiệp bền vững, toàn diện.

Các đơn vị tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận