Họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ đăng ký về đạo đức với động vật trong nghiên cứu tháng 11 năm 2021

Sáng ngày 8.11.2021, tại trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH), Hội đồng Tư vấn về đạo đức với động vật trong nghiên cứu đã tổ chức họp online xét hồ sơ đăng ký phê duyệt về đạo đức với động vật nghiên cứu đợt 2 năm 2021.

Họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ đăng ký về đạo đức với động vật trong nghiên cứu tháng 11 năm 2021 (Hình thức trực tuyến)
Họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ đăng ký về đạo đức với động vật trong nghiên cứu tháng 11 năm 2021 (Hình thức trực tuyến)

Tham dự buổi họp, về phía trường ĐHNL, ĐHH có: GS.TS. Lê Đình Phùng – Phó Hiệu trưởng Nhà trường – Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn, Trưởng Khoa Chăn nuôi Thú y, Phó chủ tịch Hội đồng và các thành viên trong Hội đồng Tư vấn về đạo đức với động vật trong nghiên cứu nhiệm kỳ 2021 – 2026 và chủ nhiệm hồ sơ đăng ký phê duyệt về đạo đức với động vật nghiên cứu đến từ Trường Đại học Y Dược, ĐHH với đề tài “Nghiên cứu đặc tính và khả năng tái sinh mô sụn của tế bào đơn nhân tủy xương và giá thể fibrin giàu tiểu cầu. Mã số B2020-DHH-12

Tại buổi họp, chủ nhiệm hồ sơ TS. Nguyễn Thanh Tùng đã báo cáo tóm tắt với Hội đồng các hoạt động liên quan đến việc đảm bảo quyền lợi của động vật sử dụng trong nghiên cứu. Sau đó, thành viên Hội đồng nhận xét, phản biện, góp ý và thảo luận, trao đổi với chủ nhiệm hồ sơ nhằm đảm bảo các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức trong việc đối xử với động vật trong nghiên cứu. Các nội dung chính được Hội đồng góp ý gồm: (i) Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, chuồng trại, an toàn sinh học cho thỏ Newzealand đảm bảo phúc lợi của động vật thí nghiệm; (ii) Các kỹ thuật gây mê trước phẩu thuật động vật thí nghiệm, các thuốc bổ trợ sau phẩu thuật nhằm giảm thiểu tối đa đau đớn và tăng tính dễ chịu cho động vật thí nghiệm; (iii) Hội đồng cũng góp ý thảo luận về số lượng mẫu nghiên cứu đảm bảo nguyên tắc giảm tối đa có thể nhưng đảm bảo được tính khoa học của thí nghiệm. Buổi họp xét duyệt đã diễn ra thành công, chủ nhiệm hồ sơ  TS. Nguyễn Thanh Tùng và nhóm nghiên cứu đã nhận được nhiều ý kiến tư vấn hữu ích từ phía các thành viên của Hội đồng góp phần đảm bảo đối xử đạo đức với động vật trong nghiên cứu.