18 Tháng Một, 2019 Hội thảo quốc tế: Phát triển kỹ thuật sản xuất lúa giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính tại châu Á – MIRSA-3

Hội thảo quốc tế: Phát triển kỹ thuật sản xuất lúa giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính tại châu Á – MIRSA-3

Ngày 16.01.2019,  hội thảo khởi động dự án “MIRSA-3 về Phát triển kỹ thuật sản xuất lúa giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính tại châu Á ” được tổ chức tại trường Đại học Nông Lâm(ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH). Hội thảo nhằm bàn bạc và thống nhất nội dung, phương pháp […]

Read more
18 Tháng Một, 2019 Hội thảo quốc tế: Phát triển kỹ thuật sản xuất lúa giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính tại châu Á – MIRSA-3

Hội thảo quốc tế: Phát triển kỹ thuật sản xuất lúa giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính tại châu Á – MIRSA-3

Ngày 16.01.2019,  hội thảo khởi động dự án “MIRSA-3 về Phát triển kỹ thuật sản xuất lúa giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính tại châu Á ” được tổ chức tại trường Đại học Nông Lâm(ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH). Hội thảo nhằm bàn bạc và thống nhất nội dung, phương pháp […]

Read more
11 Tháng Một, 2019 Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Trần Công Định

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Trần Công Định

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Trần Công Định. Chuyên ngành: Lâm sinh Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm đề xuất giải pháp quản lý và phát triển bền vững cây […]

Read more
11 Tháng Một, 2019 Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Bounlerth Sivilai

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Bounlerth Sivilai

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Bounlerth Sivilai. Chuyên ngành: Chăn nuôi. Đề tài: Cải thiện chế độ ăn cho lợn Moo Lath ở Lào. Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Quang Linh – Đại […]

Read more
19 Tháng Mười, 2018 Thông báo tổ chức cuộc thi ý tưởng khoa học và khởi nghiệp nông nghiệp sinh viên 2018

Thông báo tổ chức cuộc thi ý tưởng khoa học và khởi nghiệp nông nghiệp sinh viên 2018

Theo kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của trường năm học 2018-2019 về đổi mới khoa học công nghệ và khởi nghiệp của sinh viên, trường Đại học Nông Lâm Huế tổ chức “Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khoa học và khởi nghiệp nông nghiệp sinh viên năm 2018”. Cuộc thi được tổ chức nhằm phát […]

Read more
X